دوره آموزشی کنترل موجودی 2

روش های تعیین اندازه دسته سفارش
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP-II)
برنامه ریزی تولید ادغامی
برنامه اصلی تولید
برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز
زمان بندی تولید
تولید به موقع (JIT)
نظریه محدودیت (TOC)
مدیریت زنجیره تامین (SCM)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار