نرم‌افزار Primavera Enterprise

تشکيل ساختار پروژه‌ای سازمان (EPS)

ايجاد پروژه جديد در نرم‌افزار

تعريف و تخصيص ساختار شکست کار پروژه (WBS)

تعريف فعاليت‌ها

تعريف روابط بين فعاليت‌ها

تعريف و تخصيص تقويم

زمان‌بندی فعاليت‌های پروژه

تعريف محدوديت‌ها (قيدهاي زماني)

آناليز داده‌های زمان‌بندی

تعريف و تخصيص نقش‌ها (Roles)

تعريف منابع

تخصيص منابع و هزينه‌ها

آناليز منابع و هزينه

ذخيره‌سازی برنامه هدف يا تارگت

ورود اطلاعات واقعی و به‌روزرسانی (Updating) برنامه زمان‌بندی

آناليز برنامه به روز شده

جداسازی فعاليت‌های خاص (فيلتر)

گزارشات

تعريف كاربران و امنيت دسترسي به شبكه نرم‌افزار

بودجه بندي بالا به پايين

تكنيك EV و تحليل آن در نرم‌افزار

تعريف و تخصيص كد فعاليت‌ها

استفاده از سيستم Global Change در نرم‌افزار

مديريت ريسك در نرم‌افزار

ورود و صدور داده‌ها در نرم‌افزار

تسطيح منابع

محاسبه اتوماتيك داده‌هاي واقعي

خلاصه كردن داده‌هاي پروژه‌ها

تنظيم پروژه در حالت Out ، In

مقايسه پيشرفت فيزيكي واقعي و برنامه و تحليل مغايرت‌ها

آناليز منابع و هزينه‌ها

تنظيم قوانين محاسبه هزينه‌ها

ارتباط نرم‌افزار با ساير نرم‌افزارها

پياده سازي مثال‌هاي نمونه در نرم‌افزار

سفارشي كردن محيط نرم‌افزار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار