سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

آشنایی با سیستم مدیریت HSE

اصطلاحات و تعاریف رایج در سیستم مدیریت HSE

دسته بندی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و محیط زیست

علل ایجاد حوادث و هزینه های آن

آشنایی با اشکال مختلف آلودگی محیط زیست

تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE

آشنایی با روشهای مختلف ارزیابی ریسک HSE

تشریح روش ارزیابی ریسک

ارائه راهکارهایی برای استقرار موثر

ارائه مکانیزم های بهبود مداوم این سیستم

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار