چرخه مدیریت بهره وری

اصول و مفاهیم بهره وری در سازمان

عوامل موثر در افزایش و کاهش بهره وری

شاخص های بهره وری ، اندازه گیری بهره وری

مدیریت کیفیت جامع

اصول چهارده گانه دمینگ

مدل کانو

استراتژی های بهبود بهره وری

فرایند گرایی

تعیین شاخص های عملکردی و مستندسازی فرایندها

فنون آماری و فنون تصمیم گیری برای بهبود

کارگروهی و کارتیمی

حل مسئله و معرفی ابزارهای کاربردی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار