نظام آراستگی

 

هدف : 

چرخه عمر سازمان، شرایط متنوعی را به سازمان تحمیل می‌کند. هر سازمان در هر دوره از عمر خود نیازمند رفتار خاصی از سوی مدیر، بنیانگذاران و کارکنان است. آراستگی در مرحله تکامل به بعد از دوره عمر سازمان از الزامات است. هدف این دوره نسبت‌یابی آراستگی در طول چرخه عمر سازمان است. بررسی نقش مدیران و کارکنان نیز از دیگر اهداف این دوره آموزشی است.
محتواي دوره :
• آشنایی با تئوری چرخه عمر سازمان
• آیا آراستگی در سازمان یک ضرورت است؟
• نسبت آراستگی در دوره‌های مختلف عمر سازمان
• ابعاد آراستگی سازمانی
• آیا آراستگی یک استراتژی است؟
• 5S مبنای پیاده‌سازی مدیریت کیفیت جامع و رسیدن به تعالی سازمانی
• شکل‌گیری 5S چگونه بوده‌ است؟
• فرآیند اجرای 5S چگونه است؟
• آیا آراستگی یک ویژگی فرهنگی است یا یک ویژگی شخصیتی؟
• نقش مدیران و کارکنان در نهادینه‌سازی نظام آراستگی چیست؟

 


توانايي شركت كنندگان پس از دوره:
• آشنایی با تئوری چرخه عمر سازمان
• آشنایی با نظام آراستگی
• آشنایی با ابعاد آراستگی
• آشنایی با استراتژی‌های آراستگی

 

قابل استفاده براي:
• کارکنان

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار