چینه شناسی در روند وقوع زلزله

Review of basic concepts in stratigraphy and sedimentology
Review on alluvial, fluvial, deltaic, shallow & deep marine facies models
Review on facies classification and related petrophysical characteristics
Historical concept of depositional sequences and system tracts
Interpretation methodology for clastics facies
Interpretation methodology for carbonate
Review on prediction of potential source rocks & reservoirs location
Identification of genetic sequences
Correlation by analysis of stacking patterns
Seismic stratigraphy
Defining and picking a chrono-stratigraphic sequence
Define limits and horizon cube creation
Studying depositional development
Wheeler transform

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار