نرم‌افزار Sap2000

آشنایی با مبانی تحلیل سازه و معرفی محیط نرم‌افزار

مدل‌سازی سازه‌های بتن آرمه و فولادی

بارگذاری

تحلیل استاتیکی و بررسی نتایج و خروجی‌های نرم‌افزار

کاربرد نرم‌افزار Excel در مدل‌سازی و طبقه‌بندی نتایج آنالیز

آنالیز مودال، طیفی و Time history با استفاده از نرم‌افزار

طراحی سازه‌های بتنی و لحاظ کردن مبانی آیین‌نامه‌ای بر اساس آیین‌نامهACI318 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

طراحی سازه‌های فولادی بر اساس آیین‌نامه‌های AISC-LRFD99، AISC-ASD89 و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

مدل‌سازی و طراحی سازه‌های ویژه (مخازن آب، دیوار حائل، برج خنک کننده)

استفاده از نرم‌افزار Sap2000 جهت بارگذاری و طراحی پل

تحلیل استاتیکی غیرخطی و معرفی المانه‌ای غیر خطی Sap2000 و انجام آنالیز Pushover، بررسی نتایج آن بر اساس ATC40-FEMA356 و دستورالعمل بهسازی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار