نرم‌افزار PDMS - ماژول STRUCTURE

ماژول DESIGN -GENERAL

معرفی منوهای GENERAL

تعریف VIEW

تعریف ابزار جهت‌یابی (EAST, NORTH, UP)

تعریف سلسله مراتب طبقه‌بندی اطلاعات

نحوه استفاده از ابزار MEASUREMENT

تعریف GROUP، ZONE و SITE

جابجایی و اعمال تغییرات

تغییر سلسله مراتب

ADD، REMOVE و ...

تعریف ماژول‌های STRUCTURE BEAMS & COLUMNS, WALLS & FLOORS, ASD MMODELLER

ماژول BEAMS & COLUMNS

تعریف محیط

SPEC SELECTION

تعریف SUBFRAMEWORK، FRAMEWORK و STRUCTURE

تعریف SELECTION

نحوه ساخت STRAIGHT SELECTION

نحوه ساخت CURVED SELECTION

نحوه استفاده از ابزار MEASUREMENT

نحوه ساخت RING SELECTION

نحوه ساخت BRACING

نحوه BEAM CONNECT

تعییر BEAM SPEC

حابجایی و اعمال تغییرات

REPORTING، MTO و ...

ماژول WALLS & FLOORS

نحوه ساخت WALL

نحوه ساخت FLOOR

نحوه ساخت SCREED

تغییر SPECIFICATION

جابجابی و اعمال تغییرات

نحوه ساخت RING

نحوه ساخت درب و پنجره

نحوه ساخت FITTING

ماژول PANELS & PLATES

مورد استفاده PANELS

نحوه ساخت PANELS

تغییر SPECIFICATION

نحوه استفاده از ابزار MEASUREMENT

نحوه ساخت FITTING

جابجایی و اعمال تغییرات

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار