دوره مقدماتی MIKE 21

 

سري نرم افزاري MIKE توسط موسسه هيدروليک دانمارک (DHI) تهيه شدهاند (www.DHIgroup.com). در اين مجموعه زير برنامه هاي MIKE11، MIKE21، MIKE3، MIKE 21/3 Integrated Models، MIKE SHE، LITPACK و MIKE Flood مي باشد. دامنه کاربرد اين نرم افزار شامل مدل سازي کانال ها و رودخانه ها در حالت هاي يک و دو بعدي، مدل سازي پروسه هاي ساحلي (امواج، جريان ناشي از امواج، مورفولوژي ساحل و رودخانه اثر احداث سازه هاي ساحلي بر خط ساحل و ...)، طراحي بندر و نفوذ امواج، مدل سازي مخاذن و درياچه ها، مدل سازي انتشار آلودگي هاي مختلف در محيط هاي آبي، مدل سازي آب هاي سطحي و زير زميني و بررسي اثرات زيست محيطي در مناطق مختلف و محيط هاي آبي ميباشد.

مجموعه MIKE 21:
زير برنامه هاي BW، SW، EMS و PMS ابزار شبيه سازي امواج در اين مدل هستند. زير برنامه BW با دريافت مشخصات طيف موج، پديده هاي موج در آب هاي کم عمق و ناحيه انتقالي در مشخصات موج اعمال مي کند. از قابليت هاي اين مدل مي توان به شبيه سازي پديده هايي چون شکست، تفرق، انعکاس، انکسار، ژرفاکاستگي و اندرکنش موج و موج و جريان ناشي از امواج را نام برد. زير برنامه EMS و PMS قابليت حل معادلات با شيب ملايم را در حالت هاي بيضوي و پارابوليک دارا مي¬باشند. اين مدل ها قابليت شبيه سازي پديده هاي مختلف انتقال امواج از آب عميق به کم عمق را دارا هستند. مدل SW يک مدل نسل سوم است که با استفاده از روابط انرژي امواج به شبيه سازي پديده هاي مختلف از جمله امواج ناشي از باد را دارا مي باشد. در اين مدل امکان اتصال به مدل هاي جريان به صورت ديناميک و پويا وجود دارد. روش مورد استفاده در اين مدل روش حجم محدود مي باشد. شبکه مورد حل با استفاده از شبکه بي ساختار مثلثي بررسي و ساخته مي شود. اطلاعات ورودي به اين مدل شامل مشخصه هاي مختلف باد و طيف امواج به صورت هاي مختلفي و در تمام حالات قابل تعريف است. خروجي¬هاي اين مدل در محيطي گرافيکي و به صورت کاملا مناسبي ارائه مي شود. مدل هاي هيدروديناميک اين مجموعه شامل مدل هاي Flow Model و Flow Model FM است. اين مدل ها قابليت حل معادلات ناوير استوکس را در حالت دو بعدي دارا مي باشند. اين مدل ها با در نظر گرفتن اثر پديده هايي چون جزر و مد، باد، جريان ناشي از امواج، رسوبات چسبنده، رسوبات غير چسبنده و مدل سازي زيست محيطي (انتشار آلودگي) به شبيه سازي محدوده حل مي پردازند. لازم به ذکر است که در نرم افزار MIKE21 از اين مدل ها به عنوان مدلهاي پايه براي مدل سازي نام برده شده است.
در برنامه آموزشي پيشرو سعي در معرفي MIKE SW خواهد شد. لازم به ذکر است که مجموعه MIKE ZERO که به منظور تهيه فايل هاي ورودي نرم افزار و ارائه مناسب خروجي مدل هاي مختلف آن تهيه شده، شرح داده خواهد شد. بدين وسيله کاربر روش ساخت ورودي و پردازش خروجي را براي زير برنامه هاي مختلف MIKE خواهد آموخت.
لازم به ذکر است که در صورت در خواست زير برنامه هاي ديگر MIKE21، MIKE3 و MIKE 21/3 Integrated Model برنامه آموزشي جداگانه برگزار خواهد شد.

 


موارد مورد بررسی در دوره اول آموزش نرم افزار MIKE
1. معرفي دوره و هدف از برگزاري
در این بخش موارد مشروح در دوره و هدف از بر پایی آن به منظور آشنایی بیشتر مختصرا شرح داده می شود.
2. آشنايي کلی با نرم افزارهايMIKE و نحوه نصب نرم افزار
در این بخش به شرح کلی نرم افزار پرداخته می شود و همه زیر مجموعه و کحدوده های کاربرد آن به صورت کلی معرفی می شود. همچنین طریقه نصب نرک افزار شرح داده خواهد شد.
3. معرفی Mike-Zero و ساخت فايل هاي ورودي مدل شامل فايل هاي سري زماني و يک بعدي
در این قسمت MIKE Zero به عنوان شالوده نرم افزار و ماژول های مختلف مورد ارزیابی و معرفی قرار می گیرید. همچنین نحوه تولید ورودی های مدل مورد استفاده در این دوره به تفصیل شرح و بسط داده می شود.
4. آشنايي با نحوه توليد شبکه
از جمله مهمترین بخش های این دوره طریقه تولید شبکه است. در این قسمت نحوه تولید شبکه نامنظم با استفاده از زیربرنامه Mesh Generator شرح داده می شود.
5. آشنايي با مباني مدل موج طيفي
مبانی مدل مورد استفاده و کلیاتی در مورد امواج و کاربرد آنها در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
6. معرفي ماژول MIKE21 SW
بخش های مختلف نرم افزار و آیکن های آن و پارامتر های وابسته معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
7. اصول و روش های مطالعاتی در مهندسی دریایی به منظور انجام مطالعت امواج
در این بخش با توجه به تجارب موجود در زمینه انجام مطالعات دریایی امواج در کشور و سطح بین المللی به معرفی گام به گام انجام مطالعات دریایی پرداخته می شود.
8. انجام یک پروژه مقدماتی
در این بخش به منظور حصول اطمینان از آموزش صحیح متقاضیان دوره به انجام یک پروژه در زمینه مدل سازی امواج پرداخته می شود.
9. معرفی مقدماتی ماژول EVA برای انجام تحلیل حدی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار