دورۀ تخصصی آموزش نرم افزار تکلا (با محوریت مدلسازی اعضای بتنی)

 

مبانی اولیه و مقدماتی (Basic aspect)

مرور دستورهای ویرایشی و مدلسازی ((Edit & Modeling Command
شرح کامل انواع روش‌های گرید‌بندی مستطیلی، مورب، شعاعی (Create Grid)
مدلسازی قطعات بتنی (Create Concrete Parts)
• پی منفرد (Pad Footing)
• پی نواری (Strip Footing)
• ستون (Column)
• تیر (Beam)
• تیر شکسته (Polybeam)
• دال (Slab)
• پانل (Panel)
ایجاد واحد ساخت قطعات بتنی (Create Cast Unit)
آشنایی با کاتالوگ پروفیل‌ها و مصالح (Profiles & Material Catalog)
نحوۀ تولید انواع مقاطع عرضی ثابت و پارامتری (Define Cross Section)
• آشنایی با ساخت مقاطع در محیط Sketch Editor
• آشنایی با ساخت مقاطع با استفاده از Polygon
• آشنایی با ساخت مقاطع با استفاده از Plate
• آشنایی با ساخت مقاطع با استفاده از فایلهای DWG
شرح کامل آرماتورگذاری قطعات ((Reinforcement
• آرماتورهای معمولی و مارپیچی (Normal & Spiral Reinforcement)
• شبکه آرماتور (Reinforcement Mesh)
نحوۀ تولید کابلهای پیش تنیده (Strand Pattern)
انواع روشهای وصله کردن آرماتورها (Reinforcement Splice)
آشنایی با انواع کامپوننت‌های آرماتورگذاری (Reinforcement Component)
تنظیمات شماره گذاری اعضای مدل (Numbering Settings)
نحوۀ تولید انواع نقشه‌های کارگاهی (Create Shop Drawings)
• نقشه های ساخت قطعات بتنی (Cast Unit Drawing)
• نقشه های نصب (General Arrangement Drawing)
• نقشه های چند منظوره (Multi-Drawing)
نحوۀ تولید گزارش‌های خروجی و تهیۀ لیستوفر اجرایی (Create Report)
ویرایش و تنظیمات نقشه‌های Cast Unit

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار