تغییر اقلیم و آموزش نرم افزار مورد استفاده در آن

اقلیم و گرمایش جهانی که منبعث از صنعتی شدن زمین است به یک رشته و موضوع مهم جهانی تبدیل شده .در این دوره با توجه به قابلیت نرم افزار پدیده تغییر اقلیم در یک منطقه با مقیاس تعریف شده بررسی می شود. نتایج بدست آمده در خصوص مدیریت منابع آب ، مدیریت سیلاب ، هیدرولیک انهار ، مدیریت شهری یا روستایی و مواردی که مبحث هواشناسی و هیدرولوژی بخشی از تحقیق یا محاسبات می باشد ، کاربردی خواهد بود.

آشنایی با مدل‌های گردش عمومی و سناریوهای مختلف تغییر اقلیم (SRES)

ارائه مبانی روش‌های ریزمقیاس سازی

مدیریت داده های مورد نیاز و نحوه استخراج آن

معرفی مدل‌های SDSM و Lars-WG و نحوه استفاده از آنها از طریف یک مطالعه موردی

آموزش نرم افزاری SDSM ‌ و    LaRS-WG

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار