دوره آموزشی پنوماتيک پيشرفته

مروری بر مباحث مقدماتی پنوماتيک پايه

مباحث  فيزيک مرتبط به پنوماتيک 

تشريح چندين مدار های مرسوم درپنوماتيک مقدماتی

نام گذاري استاندارد المان ها

معرفی تجهيزات مورداستفاده درمدارهای پنوماتيک پيشرفته(ميکروسويچ، شيرهای تايمری، شير تابع فشار)

 مهندسی کنترل و کنترل اتوماتيک

ميکروسوئيچ های يک سر خلاص

شير تايمر تاخير در وصل

شير تايمر تاخير درقطع

شير کانتر counter

تحليل چندين مدارپنوماتيک پيشرفته به کمک شيرcounter

تعريف سيگنال و تقسيم بندی آنها

معرفی انواع کنترل کننده ها 

بررسي انواع تجهيزات ( شيرهاي کنترل ، سيلندرها )

معرفي نرم افزارهاي مرتبط در صنعت پنوماتيک

ترسيم و تحليل مدارهاي پنوماتيکي پيشرفته

ترسيم و تحليل مدارهای اوليه پنوماتيکي پيشرفته

تحليل دياگرام های فرمان شيرOR،AND و ...

معرفی انواع سنسورهای پنوماتيکی

سنسور فشار برگردان

سنسور فشاربرگردان با شاخک کنترل

انواع سنسورهای پنوماتيکی مجاورتی

سنسور انعکاسی

تشديد کننده فشار

تحليل و ترسيم مدارهای پنوماتيکی پيشرفته(بدون تداخل سيگنال)

 ترسيم و تحليل مدار پنوماتيکي پيشرفته با تداخل سيگنال

رفع تداخل سيگنال با روش های مکانيکی

رفع تداخل سيگنال از طريق ايجاداختلاف زمانی سيگنال

رفع تداخل سيگنال با روش کاسکاد Cascade

رفع تداخل سيگنال با روش کاهش تبديل(مرتبه) کاسکاد

رفع تداخل سيگنال با استفاده از سکانسورهای پنوماتيکی

رفع تداخل سيگنال با استفاده از پروگرام دهنده پنوماتيکی Quick Stepper

تحليل  و بررسي 60 مدارهاي پنوماتيک در صنایع تولیدی مانند:

کارخانجات خودروسازی

صنایع  نیروگاهی

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار