دوره آموزشی ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزارهای ICEM-CFD و TGrid

تولید هندسه به صورت مستقل در نرم‌افزار ICEM-CFD

استفاده از فایل هندسه تولید شده در نرم‌افزارهای CAD/CAM

انجام تعمیرات و اصلاح هندسه بر روی فایل‌های ورودی از نرم‌افزارهای دیگر (IGS، Step، ....)

مبانی تولید شبکه‌های سازمان‌یافته در نرم‌افزار ICEM-CFD به روش Multiblock

بررسی مزایا و موارد کاربرد و روش تولید شبکه‌های Multiblock نوع H، O، C، D و تلفیق نوع HOH، HC و OH

مبانی تولید شبکه بدون سازمان در نرم‌افزار ICEM-CFD

استفاده از ماژول Tetra/Mixedجهت تولید اتوماتیک شبکه‌های بدون ساختار

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Octree

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Delaunay

تولید شبکه بدون سازمان با استفاده از تکنیک Advancing Front

استفاده از مشهای تلفیقی Prism/Tetra جهت تولید شبکه لایه مرزی

استفاده از ماژول Hexa جهت تولید نیمه‌اتوماتیک شبکه‌های سطحی و حجمی

هموارسازی و افزایش کیفیت شبکه تولیدی- بررسی معیارهای شبکه با کیفیت قابل قبول در نرم‌افزارهای FLUENT و CFX

تولید بخش‌ها- آماده‌سازی برای نرم‌افزارهای CFX و FLUENT

تعریفReplay Fileجهت انجام اتوماسیون و کاهش زمان تولید هندسه و شبکه در شبیه‌سازی‌های صنعتی و کاربردی

استخراج هندسه از شبکه‌های msh و cfx5

مبانی تولید شبکه بدون سازمان و هیبرید با استفاده از نرم‌افزارTGrid

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار