دوره آموزشی مبدل هاي حرارتي و استانداردهاي مربوط به آن

انواع مبدل هاي حرارتي

 تعريف مبدل هاي حرارتي

 تقسيم بندي مبدل هاي حرارتي ار ديدگاه هاي مختلف مانند نوع و سطح تماس، مکانيزم انتقال حرارت و غيره.

مبدل هاي حرارتي دو لوله اي و چند لوله اي

مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله

 مبدل هاي حرارتي فشرده و انواع آن

کندانسورها، ريبويلرها و انواع آن ها

کولرهاي هوايي

مبدل هاي حرارتي خاص

مواد و مصالح ساخت

اصول انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي

کليات انتقال حرارت

مفهوم ضريب کلي انتقال حرارت

روش اختلاف دماي لگاريتميΔLMTDو ضريب تصحيح آن

 رسوب گيري در مبدل هاي حرارتي و مقاومت رسوب - روش هاي تميزکاري مبدل هاي حرارتي

روش ε-NTU در محاسبات مبدل هاي حرارتي

نمودارهاي دما در مبدل هاي حرارتي

افت فشار در مبدل هاي حرارتي

مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله

اجزاي مختلف مبدل هاي پوسته و لوله شامل: لوله، پوسته، آرايش لوله ها، صفحه لوله، بافل ها، صفحات برخورد، دسته لوله، هد عقب و جلو و غيره.

ارتعاش در مبدل هاي حرارتي

روش هاي محاسبه در مبدل هاي پوسته و لوله

ملاحظات عمومي و مفهومي در مبدل هاي پوسته و لوله شامل: تعيين مسير دو سيال، سرعت ها و افت فشار مجاز، دماي سيالات، تعداد گذر در پوسته و لوله و تقاطع دما، خواص فيزيکي سيال و غيره.

محاسبه ضرايب افت فشار و انتقال حرارت در لوله

محاسبه ضرايب افت فشار و انتقال حرارت در پوسته

مراحل طراحييک مبدل پوسته و لوله

آشنايي با نرم افزارهاي مربوط به طراحي مبدل هاي حرارتي

قيمت گذاري مبدل هاي حرارتي

آشنايي با استاندارد هاي مربوط به مبدل هاي حرارتي

آشنايي با انواع استانداردهاي موجود

TEMA

استاندارد هاي API

 ASME

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار