دوره آموزشی Heat Exchanger Mechanical Design

Description of Different kind of Exchanger

Description of different kind of shell and tube exchanger

TEMA – Tubular Exchangers Manufacture’s Association

Description of different type of shell and tube exchanger based on TEMA standard

Fabrication procedure

Test procedure

Shell and tube exchanger assembling

Description of Exchanger components

Material selecting

Tubesheet layout specification

Process datasheet investigation

ِDesign of shell and tube Exchanger by Aspen Bjac software

ِDesign of shell and tube Exchanger byPVElite

Expression of sample

Investigation of the following problems

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار