دوره آموزشی NDT of composites

1 Introduction
2 Composite Materials
2.1 What is a composite?
2.2 Composite Manufacture
3 Typical Flaws in Composite Materials
3.1 Fibres
3.2 Matrix
3.3 Production
3.4 In-service defects
4 Inspection Methods
5 Inspection Techniques
5.1 Ultrasonic inspection
5.1.1 Introduction
5.1.2 Pulse-echo
5.1.3 Back-scatter
5.1.4 Through-transmission
5.1.5 Ultrasonic spectroscopy 10 At the time of writing there were no relevant Standards or Specifications for the ultrasonic testing of thermosetting or thermoplastic polymer composites.
5.2 Acoustography
5.2.1 Description
5.2.2 Applications
5.2.3 Strengths
5.2.4 Limitations
5.3 Low frequency methods
5.2.5 Introduction
5.2.6 Global methods
5.2.7 Local methods
5.2.8 Standards and Specifications
5.3 Radiographic inspection
5.4.1 Introduction
5.3.1 Descriptions
5.3.2 X-ray back-scatter tomography (Compton Scattering)
5.3.3 Applications
5.3.4 Strengths
5.3.5 Limitations
5.3.6 Standards and Specifications
5.4 Shearography
5.4.1 Descriptions
5.4.2 Applications
5.4.3 Strengths
5.4.4 Limitations
5.4.5 Standards and Specifications
5.5 Acoustic emission and Acousto-ultrasonics
5.5.1 Descriptions
5.5.2 Applications
5.5.3 Limitations
5.5.4 Standards and Specifications
5.6 Thermography
5.6.1 Introduction
5.6.2 Descriptions
5.6.3 Applications
5.6.4 Strengths
5.6.5 Limitations
5.6.6 Standards and Specifications
5.7 Visual inspection
6 Choice of Inspection Techniques
6.1 Material evaluation
6.2 Choice of NDT method
6.2.1 Heat
6.2.2 Atomic properties
6.2.3 Acoustic properties
7 Acceptance Criteria
8 Training and Qualification
9 Sources of further information
9.1 Websites
9.2 Books
9.3 Published Literature

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار