دوره آموزش مبدل های حرارتی

دوره آموزش مبدل های حرارتی
طراحی مبدل های پوسته و لوله
معرفی مبدل های حرارتی
معرفی مبدل های پوسته و لوله
پوسته
سرپوش پوسته
لوله ها (tubes)
مجرا
سرپوش مجرا
صفحه لوله
بافل ها
نازل ها
میله های فاصله اندازه بافل ها
صفحات تقسیم کننده گذرها
صفحه اتصال
بافل های طولی
عایق بندی های بین شل و لوله
نگهدارنده ها
فونداسیون
اجزای مبدل های پوسته و لوله
معرفی استاندارد TEMA و الزامات آن
تحلیل الگوی جریان در پوسته
طبقه بندی مبدل ها بر اساس ساختمان آن
مرور کلی طراحی مبدل به روش دستی
طراحی کامل حرارتی به کمک نرم افزار (Aspen Hetran یا HTRI)
بررسی TEMA Sheet
طراحی مکانیکی به کمک نرم افزار Aspen Teams
آنالیز لرزش در مبدل ها
طراحی مبدل های هوا خنک (Air-Cooler)
معرفی مبدل های هوا-خنک
اجزای مبدل های هوا-خنک
معرفی استاندارد API 661 و الزامات مربوطه
طراحی حرارتی به کمک نرم افزار Aspen Aerotran یا HTRI
طراحی مکانیکی به کمک استاندارد ASME Sec. VIII, Div. 1
طراحی مبدل های صفحه ای Plate and Frame
معرفی مبدل های صفحه ای
معرفی اجزای مبدل های صفحه ای
معرفی استاندارد -1API 662 و الزامات آن
اصول طراحی مکانیکی و محاسبات آن
طراحی مبدل های Multi Stage
معرفی مبدل های Multi Stage
معرفی اجزای Multi Stage
معرفی استاندارد API 662-2 و الزامات آن

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار