دوره آموزشی بررسي جامع استانداردAPI617 در مورد كمپرسورهاي سانتريفوژ

اصطلاحات مورد استفاده در اين استاندارد
دسته بندي كمپرسورهاي مورد استفاده در صنعت نفت
اجزاء داخلی كمپرسورهاي سانتريفوژ و نحوه عملکرد هركدام از قطعات
نکات عمومی در طراحی كمپرسورهايAPI شامل طراحی پوسته، اتصالات پوسته، الزامات طراحی روتور، شفت و آب بندي،بی رينگها و روغنكاري
تجهیزات جانبی شامل موتور،كوپلینگ و شاسی
ارتعاشات كمپرسور و دماي بیرينگ ها
سرعت بحرانی و فاصله ايمن از آن
بازرسی كمپرسور و قطعات
انواع تستها وشرايط انجام آنها
شرايط نگهداري، بسته بندي و انبارداري كمپرسورها
نصب كمپرسور
بررسی اطلاعات ديتا شیت كمپرسورها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار