دوره آموزشی پيشرفته شبيه سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده ازنرم افزارFLUENT 2

ردیابی ذرات معلق با استفاده از مدل Discrete Phase Model

تئوري و معرفي مدل هاي موجود
مقدمه
دیدگاه‌های موجود در ردیابی ذرات معلق
کوپل یک طرفه و دوطرفه بین حل جریان و حل ذرات
نیروهای موثر بر ردیابی ذرات معلق
تئوری‌ها و روش‌های محاسبه نیروی درگ بر ذرات
مکانیزم حرکتی ذرات نانومتری
حرکت ذرات تحت تاثیر توربولانس
تئوری و روش‌های مختلف تزریق ذرات
سرنوشت ذرات در برخورد با مرزها
ردیابی ذرات سوخت مایع
مکانیزم‌های حرکتی و جرمی قطرات سوخت

انجام پروژه هاي نمونه
شبیه‌سازی جریان و ردیابی ذرات یک سیستم تزریق و جمع‌آوری ذرات جامد
شبیه‌سازی تزریق و احتراق ذرات سوخت جامد در یک محفظه احتراق صنعتی
مدل‌سازی احتراق

تئوري و معرفي مدل هاي موجود
مقدمه
دیدگاه‌های موجود در مدل‌سازی احتراق
احتراق پیش‌مخلوط
احتراق تا حدودی پیش‌مخلوط
احتراق پس‌مخلوط
مدل‌های احتراقی Species Transport
مدل‌های احتراقی Non-Premixed Combustion
مفهوم کسر مخلوط و جداول مراجعه‌ای PDF Mixture
ارتباط بین احتراق و توربولانس
احتراق ذرات سوخت
کوپل احتراق و ردیابی ذرات

انجام پروژه هاي نمونه
شبیه‌سازی احتراق سوخت گاز متان در یک محفظه احتراق صنعتی با استفاده از مدل Species Transport
شبیه‌سازی تزریق و احتراق ذرات سوخت مایع در یک محفظه احتراق صنعتی با استفاده از مدل‌های DPM و Non-Premixed Combustion و بررسی سیستم‌های تزریق مختلف

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار