دوره آموزشی PETREL

Petrel Fundamentals and software introduction
Petrel Project set-up, coordinates and units
Data import and Quality Control
Interface and visualization
Import of 2D and 3D seismic data
Structural Framework - modeling while interpreting
Stratigraphy modeling
Well model
Well correlation
Structural modeling
Fault model
Pillar gridding
Make horizon
Make zone
Layering
Fluid contact
Geometrical Modeling
Scale Up Well logs & QC
Geostatistical Fundamentals and introduction
Properties modeling
Acoustic Impedance
Facies modeling
Petrophysical modeling
Property Calculator
Volume calculation
Result & Plotting
Sensitivity and Uncertainty Analysis

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار