دوره آموزشی NFR (سرفصل 2)

مقدمه ای بر مخازن شکافدار
انواع مخازن شکافدار و چالشهای آنها
روشهای تشخیص مخازن شکافدار
فرایند ایجاد شکاف
استفاده از لاگها برای تشخیص شکاف
خواص ماتریکس و شکاف
تراوایی و تخلخل مدلهای مفهمومی شکاف
تراکم پذیری شکاف
تراوایی نسبی و فشار مویینگی شکاف
مروری بر مدلهای موجود در شبیه سازی مخازن شکافدار
مدلهای تراوایی دوگانه
مدلهای تخلخل دوگانه
مدلهای گسسته
استفاده از نرم افزار شبیه سازی مخازن شکافدار
چاه آزمایی مخازن شکافدار
مروری بر مدلهای گذرا و شبه پایدار
پیاده سازی مدلهای چاه آزمایی
استفاده از نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار
دینامیک مخازن شکافدار
مکانیزمهای تولیدی از مخازن شکافدار
فرایند آشام بر روی یک تک بلاک
فرایند تخلیه بر روی یک تک بلاک
فرایند نفوذ
استفاده از نرم افزار شبیه سازی مخازن شکافدار برای مدل کردن فرایند های بالا

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار