دوره آموزشی Neural Network

شبکه عصبی ابزار قدرتمندی است که جهت تخمین، شبیه سازی، پیش بینی، طبقه بندی، خوشه بندی و ترکیب اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های بارز شبکه عصبی قابلیت انعطاف آن در پذیرش تعداد زیادی متغیر ورودی و ارائه تعداد زیادی متغیر خروجی است. در ضمن ساختار شبکه عصبی به نحوی است که برای مدل کردن رفتارهای ایستا یا پویا، و خطی یا غیرخطی قابل توسعه است. به همین دلیل شبکه عصبی در صنعت نفت کاربردهای فراوانی یافته است. اما مشکل کارکرد با شبکه عصبی، بهینه سازی آن است که به طور معمول کار ساده ای نیست. حتی در صورتی که کاربران از نرم افزارهای موجود استفاده کنند، در صورتی که مسلط به روش های بهینه سازی اصولی شبکه عصبی نباشند، پاسخ مطلوبی نخواهند گرفت. در این دوره دو ساختار شبکه عصبی به منظور تخمین، شبیه سازی، طبقه بندی و خوشه بندی شرح داده خواهد شد. در ضمن نسبت به معرفی کلی روش های بهینه سازی و بیان جزئیات چند روش هوشمند و غیرهوشمند بهینه سازی اقدام خواهد شد. موضوعات مورد بحث در این دوره به شرح زیر خواهند بود:
معرفی کلی شبکه عصبی و ساختار آن
معرفی شبکه عصبی چند لایه مفهومی (MLP)
معرفی روش های بهینه سازی جهت حل شبکه عصبی
3-1 روش های جستجوی عددی هوشمند (الگوریتم ژنتیک، آبکاری فلزات)
3-2 روش های جستجوی عددی مستقیم (سیمپلکس، هوک – جیوز)
3-3 روش های جستجوی عددی مبتنی بر گرادیان (سریع ترین شیب، نیوتن، گرادیان مزدوج)
حل شبکه عصبی MLP به منظور تخمین و طبقه بندی
معرفی و حل شبکه عصبی RBF
در هر موردی که کاربردها در صنعت نفت مورد اشاره قرار می گیرند، مزایای تکنیک پیشنهادی و معایب تکنیک های موجود مورد بحث قرار خواهند گرفت. مطالعات موردی که در هر بخش ذکر خواهد شد، در درک کاربرد روش ها مفید خواهد بود. انتظار می رود در این دوره درک عمیقی از شبکه عصبی، اهمیت و نحوه بهینه سازی و کاربردهای آن در اختیار حاضرین قرار بگیرد، به نحوی که مدیران و کارشناسان محترم شرکت نفت در آینده از تکنیک های معرفی شده در انجام پروژه هایشان به نحو مطلوبی بهره بگیرند

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار