دوره آموزشی PRELIMINARY OLGA

INTRODUCTION TO MULTIPHASE FLOW
INTRODUCTION TO OLGA
HOW TO MAKE FLUIDS FLOW
Mass Source
Pressure Boundaries
FILE STRUCTURE AND EXECUTION
PVT Data
Pipeline Profile
Materials
Walls
Node Specification
Initial Conditions
Heat Transfer
Process Equipment and Modules
Variables
Profile
Trend
PVTSIM
Making PVT Data For OLGA
Phase Envelope
Hydrate Curve
Using Operating Units
EXAMPLES
Steady State
Transient Scenarios
Production Ramp up
Production Ramp down
Start-up after Shut-down
Pigging
Slug Tracking
Hydrate Checking

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار