دوره آموزشی Applied Rock Mechanics

Scope
Valve types and configurations
Valve types
Valve configurations
Design
Design standards and calculations
Pressure and temperature rating
Sizes
Face-to-face and end-to-end dimensions
Valve operation
Pigging
Valve ends
Pressure relief
Bypasses, drains and vents
Injection points
Drain, vent and sealant lines
Drain, vent and sealant valves
Hand-wheels and wrenches - Levers
Locking devices
Position of the obturator
Position indicators ...
Travel stops
Actuator, operators and stem extensions
Lifting
Drive trains
Stem retention
Fire type-testing
Anti-static device
Design documents
Design document review
Materials
Material specification
Service compatibility
Forged parts
Composition limits
Toughness test requirements
Bolting
Sour service
Vent and drain connections
Welding
Qualifications
Impact testing
Hardness testing
Repair
Quality control
NDE requirements
Measuring and test equipment
Qualification of inspection and test personnel
NDE of repairs
Weld end NDE
Visual inspection of castings
Pressure testing
General
Stem backseat test
Hydrostatic shell test
Hydrostatic seat test
Testing of drain, vent and sealant injection lines
Draining
Coating
Marking
Preparation for shipment

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار