نرم افزار Flowmaster

معرفي نرم افزار Flowmaster V7:

نرم افزار Flowmaster يك نرم افزار قدرتمند در زمينه تحليل و طراحي يك بعدي شبكه‌هاي سيالاتي مي‌باشد.

با اين نرم افزار مي‌توان شبكه هاي زير را مدل كرد:

شبكه هاي آبرساني شهري و صنعتي

شبكه هاي انتقال سيال مانند (نفت، گاز، روغن، آب و ...)

مدار روغنكاري موتورهاي احتراق داخلي و انواع توربين‌ها

مدار خنك كاري موتورهاي احتراق داخلي و انواع توربين‌ها

مدار سوخت رساني موتورهاي احتراق داخلي و انواع توربين‌ها

مدار ورودي و خروجي هواي موتورهاي احتراق داخلي و انواع توربين‌ها

نرم افزار مي‌تواند اين تحليل ها را بصورت پايا (Steady State)و يا گذرا (Transient) انجام دهد.

دبي سيال در هر شاخه، افت فشار در هر قسمت از مسير، فشار و دماي هر نقطه از جمله خروجي‌هاي اين نرم افزار مي‌باشد كه كاربر را درجهت انتخاب المان مناسب مدار (مانند پمپ، شير فشار شكن و ...) راهنمايي مي‌كند.

سرفصل مطالب آموزشي دوره مقدماتي:

آشنايي با كليات نرم افزار FLOWMASTER

نحوه ساختن پروژه و شبكه در نرم افزار

آشنايي با محيط گرافيكي نرم افزار FLOWMASTER

آشنايي با اجزاي سازنده شبكه در قالب مثال

آشنايي با امكانات نمايشي نرم افزار در قالب مثال

نحوه ورود و خروج اطلاعات در قالب مثال

آشنايي با نحوه ورود اطلاعات 3 بعدي در قالب مثال

چگونگي نمايش و گزارش گيري از نرم افزار در قالب مثال

حل چند مثال از قبل تعيين شده

حل يك مثال عملي از صنعت متقاضيان دوره آموزشي به دلخواه ايشان

شناسايي علل و تحليل ضربه قوچ و راههاي مقابله با آن

انتشار موج در سيال و بيشترين ناپايداري

شناسايي و تحليل رخدادهاي سريع، آرام و خيلي آرام

سرعت انتشار موجهاي فشاري

شيرها و پمپ ها

حل چند مثال در حالت گذرا

ساختن زير سيستم

امكانات اضافي (لايه‌ها، نمايش رنگي ديناميكي و ...)

ساختن اجزاي تركيبي

حل مسايل بصورت پارامتريك

حل چند مثال در حالت گذرا

حل يك مثال عملي از صنعت متقاضيان دوره آموزشي به دلخواه ايشان

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار