آشنايي با نحوه طراحی و ترسيم دیاگرامهای PFD و P&ID

كاربرد PFD و اهداف آن

اصول ترسيم دياگرام PFD طبق استاندارد

بررسي PFD يك نمونه ايستگاه تقويت فشار گاز

بررسي PFD واحد شيرين سازي گاز

بررسي مثال هاي ديگر از PFD هاي واحدهاي موجود

كاربرد P&ID و اهداف آن

اصول ترسيم دياگرام P&ID طبق استاندارد

بررسي يك نمونه از P&ID هاي واحدهاي موجود (ايستگاه تقويت فشار گاز)

بررسي يك نمونه از P&ID هاي واحدهاي موجود (واحد شيرين سازي آب و واحد ذخيره سازي محصولات يك پالايشگاه نفت)

بررسي مثال هاي ديگر از P&ID هاي واحدهاي موجود

 

 

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار