طراحي و بهينه سازي فرآيندها با استفاده از تکنولوژي پينچ و نرم افزار Aspen HX-NET

مفاهيم اوليه:

مفهوم انتگراسيون انرژي و کاربردهاي آن

نمودار پيازي

مفهوم جريان هاي سرد و گرم

مفاهيم ترموديناميکي

مفاهيم مقدماتي در مورد مبدل هاي حرارتي

مفهوم ΔTmin

 

هدف گذاري انرژي و مفهوم نقطه پينچ :


مفاهيم اساسي در بازيابي حرارتي

منحني ترکيبي (Composite Curve)، نقطه پينچ ، QH,min و QC,min

آبشار انرژي

قوانين طلايي پينچ

منحني جامع ترکيبي (GCC) و تحليل آن

 

رسم شبکه مبدل هاي حرارتي بر مبناي کمترين انرژي مصرفي:

مفهوم نمودار شبکه اي (Grid Diagram)

قانون Cpها

قانون Nها

روش رسم شبکه مبدل هاي حرارتي بر مبناي کمترين انرژي مصرفي

روش تقسيم جريان ها

مسايل گلوگاهي

 

سرويس ها (Utilities):

سرويس هاي گرم

بخار آب

کوره و گازهاي حاصل از احتراق

روغن داغ

سرويس هاي سرد

آب خنک

سيکل تبريد

توليد بخار

موارد خاص وسيستم هاي توليد همزمان

 

مسايل پينچ چندگانه

 

هدف گذاري هزينه ها:

مفاهيم

کمترين تعداد واحدها

مفهوم مسير و حلقه

طراحي بر مبناي کمترين واحدها

هدف گذاري سطح مبدل هاي حرارتي

هدف گذاري تعداد پوسته ها

هدف گذاري هزينه نهايي

 

اصلاح شبکه (Retrofit):

مفاهيم

پينچ شبکه

روش هاي اصلاح شبکه

 

استفاده از مفاهيم پينچ در تجهيزات صنعتي:

موتورها و پمپ هاي حرارتي

سيکل تبريد

راکتورها

برج هاي تقطير

 

استخراج جريان ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار