مدلسازی واحدهاي صنعتي و لوله کشی با استفاده از نرم افزار PDMS

آشنايي با نرم افزار

معرفی منوهای General

سلسله مراتب مورد نياز در طراحيEquipment , Piping, و  Structure

تنظيمات مربوط به پنجره Member

نحوه ساختنSite, Zone  و تنظيمات مربوط به هر كدام

انواع Equipmentها و نحوه ساختن Equipmentهاي مختلف (Application Equipment)

نحوه ساختن Primitiveها، نحوه ايجاد و Modify نمودن نازل تجهيزات

نحوه ساختنPipe  و Branch و تنظيمات مربوطه (Application Pipework)

نحوه ايجاد Componentها در مسير سيستم پايپينگ

آشنايي كامل با پنجره Piping Component

كار با پنجره Representation

نحوه جابجا كردن و تعيين موقعيت با استفاده از روشهاي مختلف

نحوه استفاده از Model Editor براي جابجايي اجزا

تنظيمات مربوط به پنجره Positioning Control (انواع روش هاي جابجايي و تنظيمات مربوطه)

تنظيمات مربوط به پنجره Positioning Control (انواع روش هاي جابجايي و تنظيمات مربوطه)

تنظيمات مربوط به پنجره Orientate (انواع روشهاي چرخاندن، ايجاد خطوط شيبدار و ...)

دستور List

تنظيمات مربوط به Hierarchy  و تغيير سلسله مراتب

Obstruction  و كاربردهاي آن

پنجره Command Line و كاربردهاي آن

نحوه ايجاد سازه هاي مختلف شامل تيرها و ستونها، پنل ها، ديوارها، انواع Platformها، نردبان و ... (Structures Application)

نحوه گزارشگيري

نحوه استفاده از دستور DB Listing

نحوه استفاده از دستور Data Consistency

نحوه تهيه ليست اجزا (Material Take Off)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار