نرم افزار Nozzle PRO

آشنايي با نرم افزار

آشنايي با انواع المانها و مقدمات روش FEM

آشنايي با انواع مدلهاي اتصالات نازل در مخازن و تحليل آن

آشنايي با اتصال ساپورتها و كليپهاي پايپينگ در نرم افزار و تحليل آن

آشنايي با اتصال SKIRT در مخازن عمودي و تحليل آن

آشنايي با اتصال SADDEL در مخازن افقي و تحليل آن

آشنايي با مدلهاي حرارتي و محدوديتهاي نرم افزار

بررسي خروجي نرم افزار و عيب يابي آن

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار