طراحی و شبیه سازی چاه و خطوط لوله با نرم افزارPIPESIM

آموزش نمودارهای عملکرد جریانی مخزن ، چاه ، کاهنده و خط لوله و روش محاسبه و رسم آنها

آشنایی با روش آنالیز نمودارهای عملکرد جریانی مخزن، چاه، کاهنده و خط لوله

آشنایی با قابلیتهای نرم افزار PIPESIM

آموزش عملی شبیه سازی سامانه تولید با  نرم افزار PIPESIM درقالب مثالهای واقعی و صنعتی

شبیه سازی چاه یا خط لوله نفتی نفتی با روش نفت سیاه  Black Oil Fluid Modeling   

شبیه سازی و بهینه سازی طراحی خط لوله انتقال گاز 

شبیه سازی چاه و خط لوله گازی با روش سیال ترکیبی  Compositional Fluid Modeling

شبیه سازی شبکه تولید (Network)

طراحی بهینه اندازه لخته گیر جهت جلوگیری از تشکیل لخته در خط

شبیه سازی و بررسی روش های پیشگیری از تشکیل هیدرات در خط لوله گازی ( تزریق مونواتیلن گلایکول و الکل در خط)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار