آموزش نرم افزارهای PROSPER- GAP و بهینه سازی توليد

آشنایی با نمودارهای عملکرد جریانی چاه و مخزن و روش محاسبه و رسم آنها
آشنایی با آنالیز نمودارهای عملکرد جریانی مخزن، چاه و کاهنده
آشنایی با قابلیتهای نرم افزار PROSPER و GAP
آموزش عملی شبیه سازی چاه با نرم افزا ر درقالب مثالهای کاربردی و واقعی:
شبیه سازی چاه گازی
تطابق و تنظیم معادلات پیش بینی کننده خواص سیال تولیدی
طراحی و بهینه سازی رشته تکمیلی چاه
بهینه سازی تولید از طریق طراحی فرازآوری مصنوعی با گاز
شبیه سازی شبکه چاه های نفتی با ماژول GAP

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار