ژئوشیمی مخزن

ژئوشیمی مخزن: تاریخچه، کاربردها و اهمیت آن
انواع داده ها و آنالیزهای مورداستفاده در مطالعات ژئوشیمی مخزن
عوامل اولیه موثر بر ترکیب و ویژگی های نفت مخازن (منشاء، مهاجرت و تاریخچه پرشدگی مخزن)
عوامل ثانویه موثر بر ترکیب و ویژگی های نفت مخازن (فرآیندهای مخزنی)
ژئوشیمی در مهندسی و مدیریت مخزن
ژئوشیمی و ازدیاد برداشت
مروری بر مطالعات موردی در دنیا

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار