اصول واحدهای گاز مایع (NGL)

آشنایی با تفکیک کنندها
بازیافت میعانات گازی-لخته گیرها
اصول نمزدایی از گاز
واحد احیای گلایکول
شیرین سازی گاز
واحد احیای آمین
مرکاپتان زدایی
واحد یوتیلیتی تصفیه آب تولید بخار
هیدرات و جلوگیری از تشکیل آن

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار