ایستگاه تقویت فشار گاز

ترمودینامیک مقدماتی – آشنایی با تجهیزات تقویت فشار گاز
فرآیندهای کارخانه جات گاز و گاز مایع
شماتیک کارخانه گاز ومایع
خواص فیزیکی ترکیبات هیدوکربنی و ناخالصی ها
هدف از تاسیس ایستگاه تقویت فشار گاز و ارتباط آن با واحدهای مرتبط
بکارگیری ظروف بکار رفته متعلقات
انواع شیرها و شرح سیستم هیدرولیک لرین ولو
تشریح سیستم گاز از روی نقشه و ماکت
عملیات کنترل
تشریح سیستم گاز سوخت هوا
ابزار دقیق
راه اندازی کمپرسورها و نحوه کنترل و شرح آنها
اشکال و رفع اشکال
بازدید از واحدها
تشریح سیستم مواد ممانعت کننده از خوردگی و کاربرد مواد

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار