کنترل فرایند عملیات بهره برداری

مقدمه ای بر انواع فرایندهای کنترلی

ایستگاههای تقویت فشار گاز

کنترل فرایند اندازه گیری فشار

کنترل فرایند اندازه گیری دما

کنترل فرایند اندازه گیری فلو

کنترل فرایند اندازه گیری ارتفاع سطح سیالات

کنترل فرایند اندازه گیری سرعت و کنترل دور

کنترل فرایند اندازه گیری Vibration و لرزه

سلسله مراتب در نمودار درختی DCS، PLC و SCS

شبکه جمع آوری اطلاعات اسکادا

پروژه دیسپاچینگ گاز

کنترل فرایند در سیستم مدیریت برق

کنترل فرایند در سیستم F&G

کنترل فرایند در سیستم   ESD

کنترل فرایندهای مرتبط با مولدهای برق

کنترل فرایندهای مرتبط با کمپرسورهای هوای ابزار دقیق

بازدید عملی از سیستمهای F&G، PMS، ESD، SCS، PLC، DCS

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار