احیای بهبود یافته نفت (EOR)- پیشرفته

 Introduction

Recovery Mechanism

IOR-EOR Definition

EOR Classification

EOR Screening

Recovery Efficiency

Microscopic Efficiency

Macroscopic Efficiency

Water & Chemical Flooding

Frontal Theory

Chemical Injection Performance

Polymer flooding

Surfactant Flooding

Nano flooding

Gas Injection

Phase behavior

Immiscible Process

Miscible Process

CO2 Injection

N2 Injection

MMP

WAG injection

Thermal Methods

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار