سنگهاي رسوبي کربناته پيشرفته

روز اول: فرايندهاي موثر بر شکل گيري کربنات‌ها

گردش آب

 اقليم

 نور

 دما

 اجزاء تشکيل دهنده

 موقعيت جغرافيايي

روز دوم: انواع تقسيم بندي‌هاي موجود در مورد سنگ‌هاي کربناته

آرچي (1952)

فولک (1962)

 دانهام (1965)

 امبري و کلوان (1975)

مونت (1985)

 کروزي (1989)

رايت (1991)

 استرومنگر و وايرزينگ (1991)

لوسيا

روز سوم: انواع پلتفرم‌هاي کربناته و رخساره‌هاي موجود در آنها

رمپ هموکلينال

رمپ پرشيب شونده در انتها

شلف

پلتفرم ايزوله

روز چهارم: دولوميت‌ها و ژئوشيمي کربنات‌ها

تقسيم بندي دولوميت‌ها

مدل‌هاي دولوميتي شدن

عوامل مهم کنترل کننده فابريک جانشيني

تخلخل و نفوذپذيري

مخازن دولوميتي

پترولوژي و ژئوشيمي دولوميت‌ها

مقدمه‌اي بر ژئوشيمي کربنات‌ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار