آناليز داده مغزه و کاربردهاي پتروفيزيکي آن

 روز اول:

جلسه اول : نقش مغزه در بخش های مختلف مطالعات مخازن

جلسه دوم: تشريح فرآيند مغزه گيري

جلسه سوم : روش هاي آماده سازي  نمونه هاي مغزه

روز دوم:

جلسه اول : معرفي آزمايش ها و مطالعات قابل انجام بر روي مغزه

جلسه دوم:  کاربرد داده هاي مغزه در مطالعات مخزن

جلسه سوم : مفاهيم مورد نياز براي کار با داده هاي مغزه

روز سوم:

جلسه اول : تشريح آزمايش هاي متداول (تخلخل، نفوذپذيري و اشباع)، شرح آزمايش، تفسير داده هاي و کاربردها

جلسه دوم: انتخاب نمونه براي آناليز ويژه 

جلسه سوم : آزمايش هاي ويژه (فشار مويينه، نفوذپذيري نسبي و ترشوندگي)، شرح آزمايش، تفسير داده هاي و کاربردها

روز چهارم:

جلسه اول : خواص الکتريکي (m, n, CEC)، شرح آزمايش، تفسير داده هاي و نحوه استفاده در مطالعات پتروفيزيکي

جلسه دوم: تلفيق داده هاي مغزه و لاگ

جلسه سوم : کنترل کيفيت داده هاي مغزه

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار