نگه داری تجهیزات کنترل و ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز

Maintenance procedures for Pressure and related measuring devices (gauge & Transmitters) based on IPS and API

Maintenance procedures for Temperature and related measuring devices (gauge & Transmitters) based on IPS and API

Maintenance procedures for Flow measuring devices based on IPS and API

Maintenance procedures for Level measuring devices (gauge & Transmitters) based on IPS and API

Cable Maintenance (Mounting of Tray, Ladder, Trench)

Checking the connections and fittings

Leakage occurrence in devices and related reasons

Lucrative tests for preventing leakage

Earth in Control Panel

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار