شبیه سازی مخازن نفتی با استفاده از نرم افزار PETREL

Integrate reservoir Modeling PETREL What is reservoir model?

Petrel interface

Input date & date formats

Stratigraphy modeling

Well model

Well correlation

Structural modeling

Fault model

Pillar gridding

Make horizon

Make zone

Layering

FLUID CONTACT

Geometrical Modeling

Scale Up Well Logs & QC

Data analysis

Facies modeling

Petrophysical modeling

Volume calculation

Result & Plotting

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار