آشنایی با ژئوفیزیك مخزن برای ژئوفیزیكدانها

روز اول

چرایی انجام توصیف لرزه ای مخزن

اطلاعات مورد نیاز برای توصیف لرزه ای مخزن و فرمت آنها

اطلاعات خروجی توصیف لرزه ای مخزن و فرمت آنها

آشنایی مقدماتی با نرم افزارهای مورد نیاز برای توصیف لرزه ای مخزن (Petrel, Hampson-Russell "VHR")

روز دوم

وارد نمودن اطلاعات لازم در نرم افزار VHR

رفع كمبود داده ها به روشهای مختلف با و بدون نرم افزار

وارد نمودن اطلاعات لازم در نرم افزار Petrel

روشهای خروجی گیری اطلاعات از نرم افزاری برای ورود به نرم افزار دیگر

روز سوم

مبانی تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای دو بعدی

مبانی تعبیر و تفسیر داده های لرزه ای سه بعدی

ساخت مدل سرعتی

تبدیل به عمق داده های لرزه ای

روز چهارم

آشنایی با وارون سازی داده های لرزه ای به روشهای مختلف

(روش بر پایه مدل؛ روش باند محدود؛ ...)

روز پنجم

آشنایی با تخمین خصوصیات مخزنی مختلف

(تخلخل؛چگالی؛ ...)

لازم به ذكر است كه بیشتر زمان دوره به صورت Workshop برگزار خواهد شد.

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار