خواص سیالات مخازن هیدروکربوری

روز اول:

کلیات و تعاریف

تقسیم بندی سیالات هیدروکربوری

نفت سنگین

نفت سیاه

نفت فرار

گاز میعانی

گاز تر و خشک

خواص و پارامترهای مهم نفت و گاز

روز دوم:

نمونه گیری سیال از چاههای نفت و گاز

نمونه گیری ته چاهی

نمونه گیری سرچاهی

اندازه گیریها و آزمایشات مربوط به نفت

CME

DV

تفکیک اتمسفریک

تست تفکیک کننده

اندازه گیری ویسکوزیته

روز سوم:

اندازه گیریها و آزمایشات مربوط به گاز میعانی

Recombination

CCE

CVD

آزمایشات تزریق گاز

Slim-tube test

Swelling test

خواص آب سازند

روز چهارم:

معادلات حالت

 مدلسازی و تیون کردن معادلات حالت

 مشکلات تضمین جریان سیال (واکس، آسفالتین، هیدرات گازی، ...)

روز پنجم:

 کار با نرم افزار PVTi و بازدید از آزمایشگاه PVT

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار