رسوب آسفالتين

مقدمه
كليات
مفاهيم و تعاريف
مكانيزم‌ها
مسائل و مشكلات
پارامترهاي موثر
آزمايش‌ها و مشخصه سازي
مشخصه سازي اجزاي سنگين
آزمايش‌ها و مشخصه سازي دما و فشار پايين
فرايندهاي تشكيل و رسوب آسفالتين در تركيبات نفتي
مدل‌‌سازي ترموديناميكي
مباحث تئوري و مدل‌ها
شبيه‌سازي (Winprop – PAPSim)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار