مديريت يكپارچه مخزن

جمع ­آوري و آناليز اطلاعات مخزن

نقش مطالعه جامع مخزن در مدیریت مخزن

تعريف مديريت مخزن

چرخه مديريت مخزن

اهداف  مديريت مخزن

فرآيند مديريت مخزن

توصيف و شرايط مديريت مخزن

اصول مديريت مخزن

تدوين اهداف راهبردي مديريت مخزن

يكپارچه سازي اجزاءو برنامه­ ريزي در مديريت مخزن

مديريت مخزن به هنگام

تدوين اهداف راهبردي توسعه و مديريت مخزن در ايران

طرح توسعه مخزن

ازدياد برداشت (IOR/EOR)   از مخزن

14 -1 - مراحل انتخاب روش ازدياد برداشت

14-2- انتخاب روش  ازدياد برداشت بر اساس خصوصيات مخزن (سنگ و سيال مخزن)

14-3 - ازدياد برداشت پژوهش محور

ارزيابي اقتصادي سناريوهاي توسعه مخزن

15-1 - جريان نقدينگي‌( cash flow)

15-2- زمان بازپرداخت ( pay out time  )

15-3 - فاكتور تنزيل  (discount factor)

15-4 - ارزش خالص فعلي ( NPV)

15-5 - نرخ بازگشت سرمايه (IRR)

15-6 - نسبت سود به سرمايه ( PIR)

15-7 - آناليز جزء به جزء

رتبه بندي سناريوهاي توسعه مخزن (فني – اقتصادي)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار