فشار مویینگی و کاربرد آن در خواص مخزن

 

COURSE AGENDA :

DAY 1 :
Why capillary pressure is important?
Pore geometry and wettability
Rock properties from Mercury/Air capillary pressures
Capillary pressure data representativeness

DAY 2 :
Lab methods to determine capillary pressure
Capillary pressure data fitting methods
Representing a large number of capillary curves (averaging)
Permeability from capillary pressure curves and petrography

DAY 3 :
Saturation-height functions
Surface phenomena, capillarity, wettability, and interphase tension
Relationships between initial and residual saturations
Interpretation of single and multiple pore system rocks
Clay-bound water
DAY 4 :
Determining pore throat radius from lab data and estimating pore throat radius from k and phi
Converting from lab data to height above free water
Common applications (Thomeer and Leverett J)
Introduction to Petrophysical Rock Types

DAY 5
Applied Saturation height model using petrophysical rock types
Well analysis and reservoir evaluation
NMR and Core-Log integration
Determination of porosity model of reservoir 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار