پتروفیزیک کاربردی

مقدمه ای بر پتروفیزیک و ارزیابی سازند

آشنایی با خصوصیات پتروفیزیکی مخازن

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در تفسیر پتروفیزیک

کاربردهای داده های پتروفیزیکی در مطالعه مخازن نفت و گاز

معرفی لاگ های مقاومت

انواع لاگ های نوترون و کاربرد هر کدام

آشنایی با فیزیک لاگ های هسته ای

آماده سازی، کنترل کیفیت لاگ ها و تصحیح محیطی لاگ ها

تفسیر Quick Look

نحوه تعیین پارامترهای پتروفیزیکی (Rw, m, n, a)

آشنایی با اصول زون بندی پتروفیزیکی

محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی (تخلخل، اشباع سیال و لیتولوژی)

معرفی روشهای سنتی (Deterministic) و پیشرفته (Multimin) تفسیر لاگهای چاه پیمایی

نحوه استفاده از سایر داده ها (مغزه، آنالیز سیال و زمین شناسی) در تفسیر پتروفیزیکی

آموزش نحوه اعمال حدود برش، تعیین زونهای تولیدی و محاسبه خلاصه نتایج تفسیر لاگ ها (Pay Summary)

بررسی نمونه هایی از تفسیر لاگ های چاه پیمایی در مخازن کربناته و ماسه سنگی در میادین ایران

آشنایی با لاگ های برداشت شده در لوله جداری (cased hole logs)

تفسير لاگ هاي ارزيابي سازند در چاه هاي داراي لوله جداري

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار