طراحی لوله های جداری و آستری گذاری (Casing Design Course)

Introduction

Types of Casings/Liners

Objectives of Casing

Definitions

Tubular Manufacturing

Casing Standards: Grade, OD, ID, API Length Classes, Connections

Material Selection in Sour Environments

Performance Properties of Casing Under Load Conditions: Tension, Burst & Collapse Ratings

Theories of Strength and Failure: Corrections of Collapse Ratings

Information to be gathered prior to casing and tubing design

Principle of Casing Designs

Casing Point Selection Criteria

Number of Casing Strings

Loads on Casings (Collapse, Burst, Tension, Combined bi-axial and tri-axial loading)

Review of Industry Standards

Graphical Method of Collapse, Burst and Tension Design

Example: 20'' Surface Casing

Example: 13-3/8'' Intermediate Casing

Example: 9-5/8'' Production Casing

Example: 7” Liner

Casing Design in Deviated and Horizontal Wells

Temperature Effects on Casing Deign

Casing Handling, running and hanging practices

Examination

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار