آنالیز گرمانگاری و حرارتی (ترموگرافی)- دوره پیشرفته سطح 1

سرفصل مطالب:

تاريخچه ترموگرافي و كاربردهاي آن                   
استفاده از تحليل حرارتي    
اندازه گيري دما ، واحدهاي اندازه گيري ،‌ مقياس هاي دما               
ترموديناميك و انتقال حرارت              
طيف الكترومغناطيس و ‌امواج الكترومغناطيس       
جسم سياه و سه قانون اصلي تابش       
تصوير مادون قرمز             
محاسبات دماي دقيق         
به دست آوردن مقدار صحيح دماي پس زمينه
ضريب تابش     
انواع ترموگرافي، تصوير مادون قرمز و تنظيمات دوربين   
ميدان ديد، ميدان ديد آني و ميدان ديد اندازه گيري آني            
لنز ها و پنجره هاي مادون قرمز           
بازرسي تجهيزات الكتريكی و مکانیکی
بازرسي فرآيند و مخازن
اشتباهات عمده در اندازه گيري دما با روش ترموگرافي

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار