دوره انتخاب كمپرسور

 

- مروي بر انواع كمپرسور و كاربرد آنها 

- اجزاء و ساختمان مكانيكي قطعات اصلي كمپرسور ها ‏ و شرح وظايف آنها
- فرآيند تراكم در كمپرسورها و ترموديناميك گازها
- عوامل و پارامترهاي موثر بر عملكرد سيستمي كمپرسور
- عوامل و پارامترهاي موثر بر انتخاب كمپرسور
- عوامل موثر در بوجود آمدن پديده سرج در كمپرسورهاي سانتريفوژ
- محاسبات جهت بدست اوردن مراحل تراكم كمپرسور
- اطلاعات مورد نياز براي خريد كمپرسور
- مروي بر نكات مهم استاندارد API 617

 

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار