دوره آموزش طراحي مبدل هاي حرارتي با نرم افزار Aspen B-JAC و HTRI

1- آشنايي كلي با طراحي مبدل هاي حرارتي و نرم افزارهاي مربوط
الف) مباني مبدل هاي حرارتي
ب) انواع مبدل هاي حرارتي و اجزاي آن ها
ج) آشنايي با انواع نرم افزارهاي طراحي مبدل و مزاياي هركدام

2- طراحي مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله با نرم افزار
الف) طراحي حرارتي مبدل هاي پوسته و لوله
ب) شبيه سازي و ريتينگ مبدل هاي پوسته و لوله
ج) طراحي بر مبناي استاندارد هاي مختلف با نرم افزار
د) نحوه استخراج Data Sheet
ه) تحليل و بهينه سازي اقتصادي مبدل هاي پوسته و لوله

3- طراحي كندانسور و ريبويلرهاي صنعتي با نرم افزار
الف) مباني كندانسور و ريبويلرهاي صنعتي
ب) طراحي انواع ريبويلرها مانند ترموسيفون، Kettle و غيره با نرم افزار
ج) طراحي انواع كندانسورها با نرم افزار

4) طراحي كولرهاي هوايي با نرم افزار
الف)مقدمات
ب) روش محاسبات و طراحي كولرهاي هوايي
ج) طراحي در محيط نرم افزار
د) برآورد هزينه و آناليز اقتصادي   

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار